Hur blir jag så bra som möjligt på något?

Absorb what is useful. Discard what is not. Add what is uniquely your own. – Bruce Lee

Läs, Vad är du intresserad av? Hitta flera olika människor som ägnat sina liv åt det. Sluka all information. Hitta gemensamma nämnare, få en bred bild. Få perspektiv. Sen kan du skapa något helt unikt, när du lägger till dina egna tankar och värderingar.

17 apr 2014