Vad är motivation?

Motivation är drivkraft. Skapa handling mot ett önskat mål. Ta tag i något som man oftast inte vill göra. Motivation krävs för utveckling, optimering, effektivisering. Vad vill du göra och bli? Börja med att bli motiverad.

Bläddra igenom dessa kategorier och börja sedan med det du vill göra!

3 sep 2013